ผลการพัฒนางาน (PA)
     
 
ฝ่ายบริหารโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

 

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
khoksaat_2018@hotmail.com