ฝ่ายบริหารและบุคลากร
บทเรียนออนไลน์
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

เรื่อง เชิญชวนห้างร้านเพื่อเสนอราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดการเรียนรู้หุ่นยนต์พื้นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
khoksaat_2018@hotmail.com