ประกาศขออนุมัติใช้แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2557)
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกที่นี่

 
 
 
     

 

 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
khoksaat_2018@hotmail.com