<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมือง ชัยภูมิ>
Google
Facebook
Youtude

คำขวัญจังหวัด

ชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี
น้ำตกเทพประทาน น้ำตกตาดโตน เขื่อนจุฬาภรณ์ ป่าหินงาม มอหินขาว

พระยาภักดีชุมพล(พ่อแล)

ผู้ก่อตั้งจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิ จะต้องผ่านอนุสาวรีย์ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ

อันนับเป็นมิ่งมงคลและที่สักการะกราบไหว้ของชาวชัยภูมิและใกล้เคียง ท่านผู้นี้คือ

พระยาภักดีชุมพล (แล) หรือ ‘เจ้าพ่อพญาแล’ ต้นตระกูล “ภักดีชุมพล” ผู้ก่อตั้งและเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก 

ประการสำคัญคือ ท่านเป็นชนชาติลาวที่มีความจงรักภักดีต่อผืนแผ่นดินที่ได้มาพำนักอาศัย ร่วมปกป้องสยาม

ประเทศจากศัตรูผู้รุกรานที่เป็นชนชาติเดียวกัน

 

ตราประจำจังหวัดชัยภูมิ

รูปธงสามชาย หมายถึง ธงแห่งชัยชนะสงครามเดิมผู้ครองนครได้เลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งเป็นเมืองพบว่าตรงจังหวัดนี้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทำเลเหมาะการสู้รบป้องกันตัวจึงตั้งเมืองขึ้นและให้สัญลักษณ์เป็นรูปธงสามแฉก

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

กระเจียว เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ในดิน จะพักตัวในฤดูหนาวและร้อน เมื่อถึงฤดูฝนจึงจะเริ่มผลิใบและดอก ใบยาวคล้ายใบพาย ออกใบและดอกพร้อมกัน ต้นสูงประมาณ ฟุต ดอกสีเหลืองในแดง กาบดอกสีม่วง ออกดอกพร้อมกัน

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นขี้เหล็ก เป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีเทาอมน้ำตาลแตกตามยาวเป็นร่อง ใบเป็น ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองที่ปลายกิ่ง ฝักแบนสีน้ำตาล

 

 

จัดทำโดย นางสาวชนัสถ์นันท์ ทองเวียง นางสาวสุธิดา นวนคำ และนายวันชัย ศรีบุรินท์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ