<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมือง ชัยภูมิ>
Google
Facebook
Youtude

คำขวัญจังหวัด ชัยภูมิ

ชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี
น้ำตกเทพประทาน น้ำตกตาดโตน เขื่อนจุฬาภรณ์ ป่าหินงาม มอหินขาว

พระยาภักดีชุมพล(พ่อแล)

ผู้ก่อตั้งจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อเข้าสู่ตัวเมืองชัยภูมิ จะต้องผ่านอนุสาวรีย์ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการ

อันนับเป็นมิ่งมงคลและที่สักการะกราบไหว้ของชาวชัยภูมิและใกล้เคียง ท่านผู้นี้คือ

พระยาภักดีชุมพล (แล) หรือ ‘เจ้าพ่อพญาแล’ ต้นตระกูล “ภักดีชุมพล” ผู้ก่อตั้งและเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก 

ประการสำคัญคือ ท่านเป็นชนชาติลาวที่มีความจงรักภักดีต่อผืนแผ่นดินที่ได้มาพำนักอาศัย ร่วมปกป้องสยาม

ประเทศจากศัตรูผู้รุกรานที่เป็นชนชาติเดียวกัน

 

ตราประจำจังหวัดชัยภูมิ

รูปธงสามชาย หมายถึง ธงแห่งชัยชนะสงครามเดิมผู้ครองนครได้เลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งเป็นเมืองพบว่าตรงจังหวัดนี้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ทำเลเหมาะการสู้รบป้องกันตัวจึงตั้งเมืองขึ้นและให้สัญลักษณ์เป็นรูปธงสามแฉก

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด

กระเจียว เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ในดิน จะพักตัวในฤดูหนาวและร้อน เมื่อถึงฤดูฝนจึงจะเริ่มผลิใบและดอก ใบยาวคล้ายใบพาย ออกใบและดอกพร้อมกัน ต้นสูงประมาณ ฟุต ดอกสีเหลืองในแดง กาบดอกสีม่วง ออกดอกพร้อมกัน

 

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นขี้เหล็ก เป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีเทาอมน้ำตาลแตกตามยาวเป็นร่อง ใบเป็น ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน ออกดอกเป็นช่อสีเหลืองที่ปลายกิ่ง ฝักแบนสีน้ำตาล

 

 

จัดทำโดย นางสาวพรพนา สารเงิน นางสาวชญานิษฐ์ ประทุมทอด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ