โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา || ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาคือกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม"
เมนูโรงเรียน
ระบบบริหารสถานศึกษา

ผลการพัฒนางาน (PA)
เมนูสำหรับนักเรียน
คู่มือนักเรียน
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
คู่มือการใช้ Google Form
บทสวดมนต์
 
วีดีโอการสอนของครู
 
     
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพกิจกรรม
 
ข่าวการศึกษา
 
ติดต่อเรา
 
 
 
     
ผู้บริหาร
 
โรงเรียนในสังกัด
 โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม
 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ลิงค์น่ารู้
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
khoksaat_2018@hotmail.com