ขอบคุณที่มาจาก : https://www.youtube.com/watch?v=YxaLSSe1DAs&t=251s

วิธีการใช้งานเครื่องเปิด-ปิดน้ำอัติโนมัติ
โค้ดตัวส่งเปิด-ปิดน้ำ โค้ดตัวรับเปิด-ปิดน้ำ

 

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
 
     

 

 

โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
khoksaat_2018@hotmail.com