บทเรียนที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit (1)
     บทเรียนที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม micro:bit (2)
     บทเรียนที่ 4 คำสั่งควบคุมมอเตอร์
     บทเรียนที่ 5 การอ่านค่าเซนเซอร์
     บทเรียนที่ 6 คำสั่งหุ่นยนต์ตรวจจับเส้นอย่างง่าย
     บทเรียนที่ 7 การสร้างฟังก์ชั่นและเรียกใช้งานฟังก์ชั่น
     บทเรียนที่ 8 คำสั่งควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
     บทเรียนที่ 9 คำสั่งวัดระยะทางด้วยอัลตร้าโซนิค
    แบบทดสอบหลังเรียน
    แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
    ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
    ผู้จัดทำ
   
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่อง การใช้ micro:bit เขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
รายวิชา ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
เกียรติบัตรผลงาน/รางวัลของนักเรียน
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ Lego Sumo 1 kg. Auto ม.4-6
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 Thailand robot& Robotic Olympiad 2020
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 
รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ Lego Sumo 1 kg. Auto ม.4-6
การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 Thailand robot& Robotic Olympiad 2020
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Lego Sumo ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติ Thailand robot& Robotic Olympiad 2020 at Nakhonsawan
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และชมรมขอนแก่นโรบทอ
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Lego Sumo ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันนานาชาติ Thailand robot& Robotic Olympiad 2020 at Nakhonsawan
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และชมรมขอนแก่นโรบทอ
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
 
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
 
 
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (IRO-CM-2019 FINAL)
จัดโดย ชมรมหุ่นยนต์ โรงเรียนหนองบัว และเอ็มรีพลับบลิค ซัพพลาย
ระหว่างวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ TGKK
ประเภทหุ่นยนต์อันโนมัติพิชิตภาระกิจ ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ (IRO 2019)
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ร่วมกับสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 
รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
รายการ Rogictics robot ประเภทอายุไม่เกิน 19
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน จังหวัดมุกดาหาร
 
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์อันโนมัติ supream complex robot 2019
รายการ robot gathering-open
ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าสุพรีมคอมเพล็กซ์
 
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันหุ่นยนต์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเข้าแข่งขันระดับภูมิภาค
ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค จังหวัดชัยภูมิ
 
     
ออกแบบและพัฒนาโดย นางสาวเนตร บุญวาสนา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทร 044-881-987 E-mail : natekoy9@gmail.com