โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา || ปรัชญาโรงเรียน การศึกษาคือกระบวนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม"
 •      
   
  จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
       

   

   

  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  เลขที่ 182 หมู่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
  khoksaat_2018@hotmail.com